Aktualności

Szkolenie dla profilaktyków - "jak rozmawiać z uczniami"

Data publikacji 05.04.2024

„Jak rozmawiać z uczniami o cyberprzemocy - zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu” – pod takim hasłem w dniach 3-4 kwietnia 2024 roku w Ośrodku Szkoleniowym Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach, Wydział Prewencji przy współpracy z Opolskim Centrum Edukacji zorganizował szkolenie dla funkcjonariuszy z garnizonu opolskiego, którzy na co dzień realizują zadania związane z profilaktyką społeczną.

Profilaktyka to jedno z kluczowych zadań Polskiej Policji. Zapobieganie zagrożeniom, informowanie o nich oraz edukacja stanowią bardzo ważny aspekt naszej codziennej służby. Dlatego tak ważne jest, aby policyjni profilaktycy stale podnosili swoje kwalifikacje. Tak było chociażby w przypadku szkolenia jakie odbyło się w Niwkach.

Pierwszego dnia zajęcia poprowadziła Pani Beata Wosinek z Fundacji „Czas Wolności”. Podczas warsztatów policjanci zostali zapoznani z nowymi, innowacyjnymi oraz kreatywnymi metodami przekazywania wiedzy oraz sposobami aktywizacji uczniów podczas prelekcji i spotkań profilaktycznych. W ramach zajęć warsztatowych nabyli umiejętności, które pozwolą w interesujący sposób zachęcić dzieci i młodzież do rozmowy o konsekwencjach niewłaściwego użytkowania sieci internetowej.

Drugiego dnia wśród prelegentów znaleźli się eksperci Państwowego Instytutu Badawczego NASK Pani Ewa Domańska oraz Działu Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie Dyżurnet.pl Pan Arkadiusz Michałowski, którzy omówili zagrożenia związane z cyberprzemocą, jak również wynikające z korzystania z portali społecznościowych. Ponadto w ramach współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami Policji wśród prelegentów znaleźli się policjanci Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu, którzy zaprezentowali własne doświadczenia w pracy profilaktycznej dotyczącej cyberprzemocy.

W rozpoczęciu, jak również w uroczystym podsumowaniu szkolenia uczestniczył p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki, który zwrócił uwagę na potrzebę prowadzenia innowacyjnych i profesjonalnych działań profilaktycznych wśród uczniów, które przełożą się na większe zainteresowanie dzieci i młodzieży profilaktyką, a tym samym na poprawę ich bezpieczeństwa. Pan Komendant podziękował Dyrektorowi Opolskiego Centrum Edukacji za pomoc w organizacji szkolenia, prelegentom za merytoryczne wystąpienia, a uczestnikom za zaangażowanie i aktywne uczestniczenie w warsztatach.

Teraz policjanci wrócą do swoich jednostek na terenie całego województwa opolskiego i zdobytą wiedzą będą mogli dzielić się podczas wykonywania obowiązków służbowych.

  • Z-ca KWP Opole i prelegent
  • uczestnicy szkolenia siedzą wokoło prelegenta
  • 2 prelegentki
  • uczestnicy szkolenia biegną na parkiecie
  • zajęcia manualne na stole
  • uczestnicy szkolenia stoją ustawieni w koło i trzymają sznurki
  • prelegent mówi
  • prelegentka mówi
  • Zastępca KWP w Opolu dziękuje jednemu z prelegentów
Powrót na górę strony