Aktualności

Policjanci doskonalili swoje umiejętności w dziedzinie ratownictwa

Data publikacji 25.06.2018

W Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu odbyło się szkolenie, dla funkcjonariuszy województwa opolskiego posiadających tytuł zawodowy ratownik. Ma ono na celu potwierdzenie ich uprawnień do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Całość odbywała się w ramach recertyfikacji uprawnień ratownika, które muszą być odnawiane co 3 lata.

W szkoleniu uczestniczyło 24 funkcjonariuszy z naszego województwa, którzy po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej szkolenia przystąpili do egzaminu. Egzamin teoretyczny przeprowadzony był w formie testu. Dopiero po jego zdaniu można było przystąpić do kolejnego etapu, jakim jest egzamin praktyczny.

Podczas realizacji szkolenia instruktorzy ratownictwa szczególny nacisk kładli na właściwe i jak najlepsze przygotowanie policyjnych ratowników do udzielania pierwszej pomocy podczas pełnienia codziennej służby oraz prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

Powrót na górę strony