Aktualności

Służba, profesjonalizm, wszechstronność czyli Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Opolu

Data publikacji 04.04.2024

To wyjątkowa jednostka w naszym garnizonie. Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu tworzą zespół do poszukiwań osób zaginionych, drużynę rowerową, wspierają kryminalnych, ruch drogowy, zabezpieczają imprezy, a także biorą udział w największych policyjnych operacjach w kraju. Są multizadaniowi, działają drużynowo, nieustannie szkoleni, aby mogli utrzymywać jak najwyższy poziom swojej służby. Nie dziwią zatem dodatkowe gratyfikacje przeznaczone tylko dla policjantów z pododdziału prewencji - większa wypłata i zwolnienie z adaptacji po ukończeniu kursu podstawowego.

Służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji. Ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna. Dodatkowo, aby móc realizować powierzone zadania, policjanci nieustannie szkolą się i poprawiają swoje umiejętności. Jednostką, w której szczególnie duży nacisk kładzie się na rozwój, współpracę i wszechstronne umiejętności, jest Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Opolu. Z tego też powodu policjanci z pododdziału prewencji mogą liczyć na dodatkowe profity.

SPPP w Opolu to największa jednostka naszego garnizonu. Służbę pełni tam niemal 150 policjantów. Funkcjonariusze są angażowani w zabezpieczenia imprez, poszukiwania osób zaginionych czy służby patrolowe. Wspierają też ruch drogowy oraz kryminalnych. Nie może dziwić zatem ilość szkoleń, w których biorą udział policjanci z pododdziału prewencji w Opolu.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu tworzą między innymi Nieetatowy Zespół do Poszukiwań Osób Zaginionych w Terenie Otwartym. Działają w nowoczesny sposób, wykorzystując nowatorskie metody oraz profesjonalny sprzęt. To też liczne szkolenia w których biorą udział - razem z grupami poszukiwawczymi czy policjantami służby kryminalnej. Funkcjonariusze ci ćwiczą również działania po zmroku dzięki wykorzystaniu noktowizorów. Latem policjanci z SPPP w Opolu tworzą drużynę rowerową. Funkcjonariusze na rowerach patrolują osiedla, parki oraz inne miejsca wypoczynku.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu najczęściej działają wspólnie. Dlatego ważna jest umiejętność współpracy i uczestniczenia w złożonych, wieloetapowych operacjach, w których każdy musi wiedzieć, co do niego należy.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu oferujemy Ci:

 • specjalny dodatek tylko dla policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu w wysokości 500 zł.;
 • zwolnienie z 63 dni służby adaptacyjnej tylko dla policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu;
 • stabilną i długoletnią pracę;
 • już po 25 latach służby uprawnienia emerytalne;
 • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia;

Korzystne warunki socjalne, w tym:

 • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
 • nagrody jubileuszowe;
 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
 • urlopy dodatkowe;
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.
Powrót na górę strony