Aktualności

Doceniamy Wasze doświadczenie - dołącz do Opolskiej Policji

Data publikacji 11.03.2024

Przypominamy, o obowiązujących przepisach odnośnie powrotu do munduru dla byłych funkcjonariuszy.

Zgodnie z art. 25 ust. 13 pkt. 1 ustawy o Policji (Dz. U. 2024 poz. 145)

W przypadku kandydata, który przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby w Policji złoży podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji, a także dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz dane o uprzednim zatrudnieniu, jeżeli podczas pełnienia służby w Policji uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

  1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów;

  2. Sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu;

  3. Rozmowy kwalifikacyjnej;

  4. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;

  5. Postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Powrót na górę strony