Aktualności

Uroczysta zbiórka w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

Data publikacji 23.02.2024

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Pożegnaliśmy Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu - insp. Jacka Basika i insp. Bartłomieja Burniaka. Odpowiedzialny za pion prewencji insp. Jacek Basik po 33, a dowodzący kryminalnymi garnizonu opolskiego insp. Bartłomiej Burniak po 28 latach odchodzą ze służby w Policji. Z kolei w naszych szeregach powitaliśmy insp. Krzysztofa Buchałę. Objął on stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Będzie nadzorował służbę kryminalną.

Uroczysta zbiórka odbyła się 23 lutego 2024 roku w sali im. Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. Z mundurem pożegnali się dotychczasowi Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu - insp. Jacek Basik i insp. Bartłomiej Burniak. W szeregi garnizonu opolskiego dołączył z kolei insp. Krzysztof Buchała, który jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu będzie odpowiedzialny za pion kryminalny.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi Prokurator Okręgowy w Opolu Pani Liliana Kapera-Kopczyk z zastępcą Panem Henrykiem Wiluszem, Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski oraz komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu ppłk SG Jerzy Łukasik. Na uroczystości była również kadra kierownicza opolskiego garnizonu Policji.

Insp. Jacek Basik służbę w Policji rozpoczął 33 lata temu. Pierwsze doświadczenia zdobywał w pionie prewencji. W 1997 roku podczas powodzi na terenie Opola jako policyjny płetwonurek brał bezpośredni udział w ratowaniu zdrowia i życia osób zagrożonych klęską żywiołową. Za swoje wyjątkowe zasługi otrzymał odznaczenie państwowe od Wojewody Opolskiego – Krzyż Zasługi Za Dzielność. W 2000 roku insp. Jacek Basik rozpoczął służbę w  Wydziale XVIII w Opolu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Wysoki poziom wykonywanych obowiązków, profesjonalizm i zaangażowanie, spowodował, że insp. Jacek Basik został mianowany na stanowisko Kierownika Sekcji XV Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. W maju 2019 roku insp. Jacek Basik został Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, odpowiedzialnym za pion prewencji.

Insp. Bartłomiej Burniak swoją służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Już od początku jej pełnienia związany był z Opolem. Początkowo wykonywał obowiązki służbowe na stanowisku wywiadowcy w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu. Następnie został  funkcjonariuszem operacyjnym. W 2000 roku insp. Bartłomiej Burniak rozpoczął służbę w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków oraz wszechstronna wiedza sprawiły, że w 2016 roku insp. Bartłomiej Burniak został naczelnikiem wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Po kilku miesiącach wrócił do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, by stanąć na czele Wydziału Kryminalnego. W 2022 roku insp. Bartłomiej Burniak został Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Od tamtej pory pełnił nadzór nad pionem kryminalnym w całym garnizonie opolskim.

Stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu objął insp. Krzysztof Buchała - dotychczasowy Naczelnik Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji. Insp. Krzysztof Buchała służbę w Policji rozpoczął w 1997 roku w Oddziałach Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Od roku 1999 do 2004 związany był z III Komisariatem Policji w Bielsku-Białej. Następnie zdobywał doświadczenie w Wydziale do Walki z Przestępczością Samochodową w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Od 2009 roku Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, a od 2014 Naczelnik Wydziału w Bielsku-Białej Centralnego Biura Śledczego Policji. Od lutego 2019 roku dowodził Zarządem CBŚP w Kielcach, a następnie w Rzeszowie.

Film https://www.youtube.com/watch?v=koH2_eswX90

Powrót na górę strony