Aktualności

Działania „Majówka 2018” – dla przyrody i jej miłośników

Data publikacji 08.05.2018

Maj cieszy chyba wszystkich – szczególnie tak słoneczny. Dłuższy dzień to wycieczki, spacery i rekreacja. Jednak drugą stronę medalu widzą często leśnicy. To zanieczyszczone lasy, nielegalne ogniska czy rozjeżdżanie łąk quadami. Dlatego patrole leśników z policjantami i strażnikami miejskimi. Wspólne działania służb „Majówka 2018” w prudnickim nadleśnictwie przysłużyły się zarówno przyrodzie jak i jej miłośnikom.

Wspólne patrole prudnickich policjantów, strażników leśnych oraz straży miejskiej w ramach działań „Majówka 2018” odbywały się na terenach leśnych Nadleśnictwa Prudnik. Zadaniem mundurowych była współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne.

W czasie wspólnych służb, mundurowi ujawnili kilkanaście przypadków naruszenia zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, używania otwartego ognia, czy też puszczania psa luzem do lasu. Funkcjonariusze dbali również aby nie dochodziło do przypadków kradzieży drewna oraz kłusownictwa.

Przypominamy:

Art. 82 § 3 Kodeksu Wykroczeń kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Art. 161 Kodeksu Wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.

Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

  • Działania „Majówka 2018”
  • Działania „Majówka 2018”
  • Działania „Majówka 2018”
Powrót na górę strony