Aktualności

Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

Data publikacji 10.01.2024

Dziś w sali im. inspektora Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się uroczystość związana ze zmianą szefa opolskich policjantów. Stanowisko zdał nadinspektor dr Rafał Kochańczyk. Ze Sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przywitała się obejmująca komendanturę jednostki inspektor Magdalena Nguyen-Fudala. Uroczystego wprowadzenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

W dzisiejszej uroczystej zbiórce związanej ze zmianą na stanowisku szefa opolskich policjantów wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, który przyjął dziś meldunki nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka oraz insp. Magdaleny Nguyen-Fudali o zdaniu i objęciu obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz oraz samorządów – na sali obecny był Marszałek Województwa Opolskiego Pana Andrzej Buła, Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusz Wiśniewski, w imieniu Wojewody Opolskiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Piotr Tarapata, Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Krzysztof Kędryk, gen. bryg. SG Straży Granicznej Adam Jopek - Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu oraz ppłk. SG Jerzy Łukasik - Komedant Placówki Straży Granicznej w Opolu, Prokurator Okręgowy w Opolu Pani Liliana Kapera-Kopczyk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Pani Aleksandra Drescher, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu Pan Jacek Bartosz oraz Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Opolu profesor Paweł Frącz. Obecny był także kapelan opolskiego garnizonu policji ks. ppłk rez. dr Jerzy Niedzielski.

Zbiórkę tradycyjnie rozpoczął meldunek złożony Komendantowi Głównemu Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi przez dowódcę uroczystości kom. Bogusława Strausa. Następnie na salę wprowadzono Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Niezwykle podniosłym momentem była ceremonia pożegnania Pana nadinsp. dra Rafała Kochańczyka oraz powitania insp. Magdaleny Nguyen-Fudali ze Sztandarem komendy. Następnie meldunki o zdaniu i objęciu stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu złożyli oboje nadinsp. Romanowi Kusterowi.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster podziękował nadinsp. dr Rafałowi Kochańczykowi za dotychczasową słubżę na rzecz województwa opolskiego. Zaznaczył, że przed nadinsp. dr Kochańczykiem kolejne wyzwania. Pogratulował również insp. Magdalenie Nguyen-Fudali awansu. Zaznaczył, że Pani Komendant swoją służbę rozpoczęła właśnie na Opolszczyźnie.

Nadinsp. dr Rafał Kochańczyk na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu został powołany w 2021 r. To właśnie w naszym garnizonie otrzymał stopień generalski. Przez blisko trzy lata stał na czele opolskich policjantów. Troska o mieszkańców Opolszczyzny towarzyszyła Panu Generałowi codziennie, podczas delegowania zadań opolskim funkcjonariuszom. Dbanie o dobro lokalnej społeczności, a także pamięć o wydarzeniach, odgrywających istotną rolę dla historii naszego regionu przyczyniły się do zdobycia przez Pana Komendanta wartości, o jakiej marzy chyba każdy dowódca umundurowanej formacji - zaufania mieszkańców województwa.

Inspektor Magdalena Nguyen-Fudala to funkcjonariuszka z ponad 24-letnim stażem służby w Policji, którą rozpoczęła w 1999 roku na stanowisku aplikanta Plutonu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Od lutego 2002 roku do kwietnia 2004 roku pełniła służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Od maja 2004 roku w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, gdzie realizowała zadania związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. W marcu 2014 roku została mianowana na stanowisko Naczelnika Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Wysoko oceniane umiejętności, doświadczenie oraz posiadane kwalifikacje umożliwiły, w kwietniu 2018 roku, ówczesnej młodszej inspektor Magdalenie Nguyen-Fudali, awans na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach. Wzorowa, profesjonalna służba, zaangażowanie oraz wysoka wiedza merytoryczna stanowiły ważną przesłankę, aby w maju 2019 roku, powołać inspektor Magdalenę Nguyen-Fudalę na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Następnie w lutym 2023 roku objęła stanowisko Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji. W czasie swojej służby została uhonorowana między innymi Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Z dniem 9 stycznia 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. dra Rafała Kochańczyka. Z tym samym dniem Komendant Główny Policji powierzył insp. Magdalenie Nguyen-Fudali pełnienie obowiązków na tym stanowisku.

 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Film https://www.youtube.com/watch?v=lIzqF0DD5wM

Powrót na górę strony