Aktualności

Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”

Data publikacji 17.04.2018

Z okazji zakończenia polsko – czeskiego projektu „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego - Po chodniku i silnici bezecne Pres hranici" w Prudniku zorganizowano konferencję zamykającą przedsięwzięcie. Podczas spotkania podsumowano realizację działań przeprowadzonych w ramach projektu. Celem przedsięwzięcia była poprawa sprawności współdziałania policji obu krajów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów na pograniczu. W konferencji udział wzięli policjanci z Polski i Czech.

W czwartek  (12 kwietnia), w Prudniku odbyła się konferencja zamykająca polsko-czeski projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko – czeskiego. W spotkaniu udział wzięli m. in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu mł. insp. Rafał Stanisławski, Komendant Powiatowy Policji w Bruntalu plk. Ing. Radovan Krygel, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podinsp. Krzysztof Urban oraz przedstawiciele policji z Polski i Czech. Podczas spotkania podsumowano realizację działań związanych z realizacją wspólnego projektu.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników policji Polskiej i Republiki Czeskiej, a także zacieśnienie i poprawa jakości współpracy na pograniczu polsko – czeskim.

W ramach realizacji projektu  m. in. zaprojektowano dwujęzyczne materiały profilaktyczne, które rozdawane były podczas spotkań z dziećmi i osobami starszymi w trakcie wspólnej kampanii prewencyjnej oraz zrealizowano szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i przeprowadzono kurs języka czeskiego i polskiego dla funkcjonariuszy obu krajów, a także zakupiono specjalistyczny sprzęt komputerowy.

Podczas konferencji nagrodzono również laureatów konkursu plastycznego pt. „Jestem bezpieczny w ruchu drogowym” zorganizowanego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Całkowita wartość projektu to 20 943,00 EUR. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego to 17 801,55 EUR, natomiast wkład z krajowych środków publicznych to 3 141,45 EUR.

Zobacz więcej: http://opolska.policja.gov.pl/op/kwp-opole/fundusze-unijne/bezpieczneszlaki

 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
 • Konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego”
Powrót na górę strony