Aktualności

Szkolimy się by ratować życie

Data publikacji 13.12.2023

Pomagać i chronić to przesłanie, którym w swoich działaniach kierują się policjanci. Żeby robić to jak najlepiej, chętnie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, zwłaszcza te, które są przydatne w sytuacjach ratowania ludzkiego życia. Od początku grudnia w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich trwa kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym bierze udział 8 policjantów. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w którym uczestniczą mundurowi został w sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich.

Udzielanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jest wpisane nie tylko w służbę funkcjonariuszy Policji, lecz także w samą istotę człowieczeństwa. O tym, jak ważna w życiu codziennym jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, najlepiej wiedzą ci, którym przyszło zmierzyć się z taką próbą. Policjanci, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, często pojawiają się przy osobie poszkodowanej jako pierwsi, zatem ich umiejętności i wiedza o tym, jak jej pomóc, są niejednokrotnie kwestią życia lub śmierci.

W poniedziałek, 4 grudnia, policjanci strzeleckiej komendy Policji rozpoczęli kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich. Pomysł na zorganizowanie takiego szkolenia swoje pojawił, kiedy 1 kwietnia 2023 r. została zamknięta Izba Wytrzeźwień w Opolu. Tym samym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich zostali obarczeni  kolejnym zadaniem w postaci zapewnienia ciągłości służb w policyjnych aresztach, a co za tym idzie w nagłych przypadkach udzieleniem pierwszej pomocy. Na Izbie Wytrzeźwień dyżurował lekarz, który mógł na miejscu udzielić fachowej pierwszej pomocy przed medycznej. Należy podkreślić, iż każdą osobę zatrzymaną do wytrzeźwienia obligatoryjnie poddawana jest badaniu lekarskiemu przed osadzeniem. Pomimo tego, niejednokrotnie zdarzają się sytuację, że dyżurujący funkcjonariusze muszą udzielić pierwszej pomocy osadzonym. W związku z tym niezbędne są regularne szkolenia i obowiązek podnoszenia kwalifikacji z tym związanych, który zapewnieni bezpieczeństwo osób przebywających w policyjnych aresztach.

Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa osobom osadzonym, jak i wykwalifikowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy strzeleckich policjantów, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Krzysztofa Kociugi, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich sfinansowała mundurowym kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Jest to cenne szkolenie dla naszych policjantów, ponieważ wiedza zdobyta podczas takiego kursu jest zdecydowanie większa, niż w przypadku standardowego szkolenia. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Zdrowia. Taki kurs trwa 66 godzin, składa się z części teoretycznej i praktycznej, a szkolenie zakończone jest egzaminem zdawanym przed specjalnie powołaną komisją. Tylko pozytywny wynik testu teoretycznego i egzaminu praktycznego daje tytuł ratownika.

Strzeleccy policjanci po pozytywnym ukończeniu takiego kursu, zdobędą niewątpliwie większe uprawnienia niż osoba, która ukończyła standardowy kurs pierwszej pomocy, przede wszystkim – ma od niej większą wiedzę i umiejętności. Nasi policjanci zdobędą takie umiejętności, jak:

 • opatrywanie ran, tamowanie krwotoków i unieruchamianie złamań;

 • prowadzanie czynności związanych z resuscytacją krążeniowo-oddechową, zarówno bezprzyrządowe, jak i przyrządowe;

 • oferować poszkodowanemu wsparcie psychiczne;

 • ewakuować ludzi z miejsca zdarzenia – jeśli ich zdrowie jest zagrożone;

 • prowadzić bierną tlenoterapię.

Dobra współpraca Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa osób poszkodowanych, z którymi praktycznie na co dzień stykają się nasi policjanci.

 • policjanci podczas szkolenia z pierwszej pomocy
  policjanci podczas szkolenia z pierwszej pomocy
 • policjanci podczas szkolenia z pierwszej pomocy
 • policjanci podczas szkolenia z pierwszej pomocy
 • policjanci podczas szkolenia z pierwszej pomocy
 • policjanci podczas szkolenia z pierwszej pomocy
 • policjanci podczas szkolenia z pierwszej pomocy
Powrót na górę strony