Aktualności

Opolska Policja i Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji w trosce o osoby z grup wrażliwych - szkolenie

Data publikacji 17.11.2023

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się szkolenie "Identyfikacja osób z grup wrażliwych". Zajęcia prowadzone były przez pracownika Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Wzięli w nim udział policjanci garnizonu opolskiego. To między innymi dzielnicowi, funkcjonariusze służby kryminalnej, policjanci z Izby Dziecka, czy prewencji na co dzień prowadzący procedurę "Niebieskiej Karty" czy patrolujący ulice i podejmujący interwencje. Szkolenie odbyło się z inicjatywy Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu d/s Ochrony Praw Człowieka.

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM), utworzona w 1951 roku, jest międzyrządową organizacją działającą w obszarze migracji, blisko współpracującą z rządami oraz partnerami pozarządowymi i międzyrządowymi. W skład IOM wchodzą 175 państwa członkowskie, zaś 8 ma status państw obserwujących. Biura Organizacji działają obecnie w ponad 100 krajach. Misją IOM jest wspieranie uporządkowanych migracji, odbywających się z poszanowaniem praw człowieka i przynoszących korzyści wszystkim stronom. Działania IOM skupiają się na pomocy w zapewnieniu zarządzania migracjami w sposób uporządkowany i humanitarny, promowaniu międzynarodowej współpracy w zakresie migracji, wsparcia w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań problemów migrantów, a także pomocy humanitarnej udzielanej migrantom w potrzebie, w tym uchodźcom oraz osobom wewnętrznie przesiedlonym.

W trakcie szkolenia prowadzonego przez Patrycję Szeląg-Jarosz - pracownika IOM - podejmowane były zagadnienia dotyczące wsparcia osób dotkniętych przemocą. To właśnie policjanci w swojej codziennej służbie podejmują interwencje związane z przemocą domową. Dzięki procedurze "Niebieskiej Karty" oraz dodatkowym narzędziom w postaci policyjnego nakazu opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej przestępstwem, możemy skutecznie je chronić. To także sprawa karna związana z pociągnięciem do odpowiedzialności sprawców. Kolejnym tematem był handel ludźmi. Przestępstwo, które często wymaga od policjantów sięgnięcia po współpracę międzynarodową. Takie sprawy realizowane są głównie przez kryminalnych komend wojewódzkich w całym kraju.

Policjanci podejmujący interwencje nierzadko mają do czynienia z osobami z zaburzeniami psychicznymi. To rodzi kolejne trudności i wyzwania. Pani Patrycja Szeląg-Jarosz zaprezentowała różne możliwości na skuteczne komunikowanie się z osobami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami.

Szkolenie odbyło się z inicjatywy Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu d/s Ochrony Praw Człowieka podinsp. Iwony Guterch.

Powrót na górę strony