Aktualności

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Data publikacji 25.09.2023

Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wraz z szefem brzeskich funkcjonariuszy insp. Zbigniewem Stanowskim przywitali uczestników rozpoczynającego się właśnie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Przedsięwzięcie zrealizowane jest dzięki współpracy z Gminą Brzeg i wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kurs jest realizowany przez wykwalifikowanych instruktorów z Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu wspólnie ze Strażnikami Miejskimi przystąpili do Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora uczestniczy 12 osób. Prowadzone one są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Podczas szkolenia policjanci i strażnicy poszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobie poszkodowanej m. in. w sytuacjach zatrzymania krążenia, zadławienia, omdlenia, czy też w przypadkach różnego rodzaju urazów i złamań. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatora AED.

Specyfika służby zarówno policjantów jak i strażników miejskich wymaga odnalezienia się w różnych sytuacjach. Często to policjanci są pierwi na miejscu zdarzenia np. wypadku drogowego. Wtedy to funkcjonariusze udzielają pierwszej pomocy reanimując poszkodowane osoby do czasu przyjazdu służb medycznych. To również sytuacje kiedy funkcjonariusze doprowadzają do wytrzeźwienia osoby pod wpływem alkoholu. Wówczas umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przydaje się policjantom, którzy sprawują nadzór nad takimi osobami w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Z kolei funkcjonariusze straży miejskiej w swojej codziennej pracy również spotykają się z sytuacjami kiedy podczas patrolu miasta okazuje się, że trzeba komuś udzielić pierwszej pomocy. Stąd stała potrzeba doskonalenia swoich umiejętności.  Ratownicy podkreślają, że dla ludzkiego życia najważniejsze są pierwsze cztery minuty, gdy dojdzie do zatrzymania krążenia.

  • grupa osób, dwa banery
  • dwóch mężczyzn podczas uścisku dłoni
  • dwóch mężczyzn na tle radiowozu
Powrót na górę strony