Wydział Zaopatrzenia - Wydziały - Policja Opolska

Wydział Zaopatrzenia

Wydział Zaopatrzenia KWP w Opolu

 Naczelnik - Karolina Bejnarowicz

Zastępca Naczelnika - Anna Chinczewska

e-mail :  zaopatrzenie@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 47 861 25 02,  faks 77 422 25 04

 

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem posiedzenia: Komisji Z F Ś S dla pracowników i emerytów cywilnych, a także uprawnionych członków rodzin oraz komisji dla emerytów policyjnych oraz członków rodzin i innych uprawnionych zostają zawieszone do odwołania.

 

Formularze dotyczące załatwiania spraw mieszkaniowych przez funkcjonariuszy

1. wniosek o przydział lokalu mieszkalnego,
2a. wniosek o zrzeczenie się prawa dysponowania lokalem mieszkalnym,
2b. oświadczenia (dokumenty 2a i 2b stanowią integralną całość)

pobierz formularze

Regulamin korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu

 

Pliki do pobrania

Praca w Policji