Taryfikator mandatów karnych - Taryfikator mandatów i punkty karne - Policja Opolska

Taryfikator mandatów i punkty karne

Taryfikator mandatów karnych

Wysokość mandatów karnych za wykroczenia reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624), dla kierowców znane pod nazwą "taryfikator mandatów". W tym artykule można pobrać i zapoznać się tekstem rozporządzenia, a także z jego późniejszymi zmianami.

Poniżej plik do pobrania.

 

taryfikator mandatów karnych ►