Praca dla policjantów

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe z 1 sierpnia 2014 r.

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe z dnia 1 sierpnia 2014 r.

ZOBACZ