Wydział d/w z Cyberprzestępczością - Wydziały - Policja Opolska

Wydział d/w z Cyberprzestępczością

Wydział d/w z Cyberprzestępczością KWP w Opolu

Naczelnik - mł. insp. Robert Krzewica

e-mail : cyber@op.policja.gov.pl

sekretariat ; tel. 47 861 37 92,  faks 422 22 33