Polemiki i sprostowania

Stanowisko w sprawie artykułu opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej Pani Mireli Mazurkiewicz

13 maja 2015 roku w Nowej Trybunie Opolskiej ukazał się artykuł autorstwa Pani Mireli Mazurkiewicz o kłamliwym tytule „Policjant odpowiada za pedofilię”. Takie ujęcie sprawy jest bardzo krzywdzące dla wszystkich funkcjonariuszy Opolszczyzny.

Trudno znaleźć wytłumaczenie tego tytułu. Autorka w tekście w żaden sposób nie informuje czytelnika, że jest to - od dawna - były funkcjonariusz. Używa jedynie imienia i inicjału nazwiska „bohatera”. Należy z całą stanowczością podkreślić, że czytelnik odbierze taki tytuł jednoznacznie – przestępstwa dopuścił się policjant w czynnej służbie, co jest nieprawdą!

Szkoda, że w treści materiału zabrakło informacji - znanej autorce publikacji - że do przestępstwa doszło w momencie gdy mężczyzna od kilku już lat był na emeryturze.

Liczę, że jest to tylko przeoczenie piszącej, a nie brak profesjonalizmu wynikający z niezachowania standardów obiektywności dziennikarskiej, polegający na użyciu nieprawdziwego stwierdzenia w tytule i niezweryfikowaniu go w treści materiału.

Na koniec chciałabym mocno podkreślić, że żaden z funkcjonariuszy opolskiej Policji nie identyfikuje się z mężczyzną, którego czyny opisane są w artykule. Stanowczo nie godzimy się z takim sposobem przedstawienia sprawy.

 

Rzecznik Prasowy

Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

nadkom. Marzena Grzegorczyk