Polemiki i sprostowania

Stanowisko w sprawie artykułu zamieszczonego na portalu interia.pl

18.12.2013 roku na portalu internetowym interia.pl ukazał się artykuł pt.” Skandal w policji. Rozpisali przetarg na auta. Z kruczkiem…”Pana Pawła Rygasa. Niestety w tekście pojawiły się informacje wprowadzające w błąd opinie publiczną.

Piszącego artykuł informuję, że Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłosiła pierwsze postępowanie przetargowe pt. „Zakup nieoznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu” 5 grudnia 2013 roku, a nie jak pisze 13 grudnia - bowiem ta data była zarówno terminem otwarcia ofert, jak i terminem kolejnego ogłoszenia omawianego postępowania. W postępowaniu przetargowym ujęty został termin dostawy pojazdów do 27 grudnia 2013 roku. Jednak po otwarciu ofert i zapoznaniu się z ich treścią okazało się, że kwota zamierzenia na realizację zadania jest niższa niż kwoty zaoferowane przez potencjalnych Wykonawców. W związku z tym postępowanie przetargowe zostało unieważnione.  

Gdyby autor artykułu zechciał sprawdzić informacje dowiedziałby się również, że pod koniec roku dziewięć samorządów województwa opolskiego poinformowało nas o przekazaniu środków finansowych na potrzeby Policji. Zakup samochodów realizowany jest za połączone środki pochodzące z budżetu Policji (w wysokości 50%) oraz środki finansowe z samorządów terytorialnych województwa opolskiego (w wysokości 50%).

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z samorządami terytorialnymi, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zobowiązana jest do rozliczenia darowanych środków finansowych do dnia 31 grudnia 2013 roku. Ze względu na powyższe, termin dostawy został wyznaczony na dzień 27 grudnia 2013 r. tj. piątek. W przypadku, gdy postępowanie przetargowe nie zostanie rozstrzygnięte, Zamawiający musi mieć także czas na zwrot środków finansowych samorządom terytorialnym i ich ostateczne rozliczenie.

Mając na uwadze zbliżający się koniec roku, a co za tym idzie konieczność wydatkowania posiadanych środków finansowych, zapewniając uczciwą konkurencję (która pozwala potencjalnym Wykonawcom do przystąpienia w udziale w postępowaniu), Zamawiający tego samego dnia po unieważnieniu wszczął nowe postępowanie przetargowe, utrzymując dotychczasowy opis przedmiotu Zamówienia z terminem otwarcia ofert 23 grudnia 2013 roku oraz terminem dostawy 27 grudnia 2013 roku.

Dla wiedzy autora artykułu - czas trwania postępowania przetargowego oraz terminy wynikają z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, natomiast Zamawiający nie ma wpływu na termin występowania dni wolnych od pracy. Zatem potencjalni Wykonawcy mając na uwadze powyższe mogą przygotowywać przedmiot zamówienia od dnia zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w  tym przypadku od dnia 13 grudnia 2013 roku. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dołączonym do SIWZ powyższego postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia w cenę oferty kosztu montażu elementów wyposażenia specjalistycznego Policji, które zostanie dostarczone przez Zamawiającego. Termin montażu nie został określony.

W związku z tym zarzuty piszącego artykuł nie dość, że są bezzasadne a wręcz nieprawdziwe to dodatkowo uderzają w wizerunek opolskiej Policji. Piszący artykuł nawet nie pofatygował się by sprawdzić stronę internetową, na której każdy może zobaczyć w jaki sposób Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - jako zamawiający - realizuje postępowania przetargowe zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i bezstronności.

 

insp. Zbigniew Białostocki

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu