Kierownictwo opolskiej Policji - Kierownictwo - Policja Opolska

Kierownictwo

Kierownictwo opolskiej Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

nadinsp. Jarosław Kaleta

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

insp. Adam Tychowicz

 

 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

podinsp. Jacek Basik

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

       insp. Rafał Stanisławski