Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

SPOTKANIE EKSPERCKIE DOT. PREWENCJI

W dniach 10–11 września 2019 w czeskiej Velkiej Bystřice odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Ołomuńcu, w ramach projektu „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

Zespół ekspertów składał się z przedstawicieli
wszystkich partnerów projektu, tj.: KWP Wrocław, KWP Katowice, KWP Opole, KWP Hradec Kralove, KWP Ołomuniec, KWP Ostrava, KWP Liberec, KWP Pardubice oraz Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu. Spotkanie oficjalnie otworzył zastępca dyrektora SKPV plk. Mgr Radovan Vojta.

Podczas spotkania przedstawiono aktualne raporty przypadków dot. przymusu seksualnego wobec osoby poniżej 15 roku życia, omówiono kwestie rozwoju projektu e-bezpieczeństwa. Przedstawiono wszystkie działania profilaktyczne związane z cyberprzestępczością (dyskusje z uczniami szkół podstawowych i średnich) oraz zaplanowano kolejne.

Działania edukacyjne są prowadzone zgodnie z planem, można zobaczyć określone miejsca na stronie internetowej www.stopcybercrime.cz - zakładka Mapa przeszkolonych instytucji.