Termomodernizacja budynków KWP w Opolu

Rozpoczęcie kolejnego etapu Termomodernizacji budynków KWP w Opolu przy ul. Oleskiej

Dnia 7 sierpnia 2019 r., została podpisana umowa o wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: "PC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Przemysław Ciepichał. Rozpoczęły się roboty budowlane w ramach kolejnego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego SPPP KWP w Opolu”

Aktualnie trwają prace budowlane polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie pionów oraz montażu nowych grzejników. Trwa  budowa instalacji wentylacji mechanicznej. Postępują roboty termomodernizacyjne - ocieplenie ścian piwnic, izolacje poziome - iniekcje. Realizowany jest remont pokrycia papowego dachu oraz wymiana stolarki okiennej. Wewnątrz trwają roboty adaptacyjne budynku - piwnic i drugiego piętra. Roboty trwają na obiekcie użytkowanym.