Termomodernizacja budynków KWP w Opolu

Realizacja projektu termomodernizacji w 2018 roku

W 2018 roku zrealizowane zostało kolejne zadanie, będące częścią projektu. Zadanie to nosi nazwę: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Wydziału Transportu KWP w Opolu”.

Zadane zakończyło się w 2018 roku i obejmowało:

- docieplenie ścian

- docieplenie stropodachów

- docieplenie stropów

- wymiana okien

- wymiana drzwi

- wymiana instalacji c.o.

- wymiana źródeł światła na energooszczędne.