Termomodernizacja budynków KWP w Opolu

Realizacja projektu termomodernizacji w latach 2017-2018

W latach 2017 – 2018 zgodnie z harmonogramem projektu, realizowane było zadanie pn. „Termomodernizacja budynku administracyjno - diagnostycznego Wydziału Transportu KWP w Opolu”.

 Zadanie to obejmowało:

- docieplenie ścian

- docieplenie stropodachów

- wymiana okien

- wymiana drzwi

- wymiana bram na okno z zamurowaniem

- zamurowanie drzwi stalowych

- zamurowanie świetlików

- wymiana instalacji c.o.

- modernizacja sieci przesyłowych

- wymiana źródeł światła na energooszczędne.

Zadanie to zostało w 100% wykonane.