Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego

Warsztaty edukacyjne dla dzieci udzielania pierwszej pomocy

W ramach realizacji projektu pn. „Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego” - "Opatrný chodec polsko-českého příhraničí” głubczyccy policjanci wraz z policyjnymi ratownikami medycznymi z Samodzielnego Pododdziału Policji w Opolu spotkali się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie.

W warsztatach z pierwszej pomocy wzięło udział około 80 uczniów, a ich celem było utrwalenie wśród dzieci z klas I-III znajomości zasad i wiedzy na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci uczyły się wzywania służb ratunkowych, przekazywania ważnych informacji na temat poszkodowanego i miejsca zdarzenia, utrwalały numery alarmowe oraz poznały sposoby sprawdzania przytomności i udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.