Poprawa skuteczności działań w poszukiwaniu osób zaginionych na pograniczu polsko-czeskim

Rozpoczęcie realizacji polsko-czeskiego projektu

Z dniem 1 lipca 2019 roku Komenda Wojewódzka Policji w partnerstwie z czeską Komendą Wojewódzką Policji w Ostrawie rozpoczęła realizację nowego mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, pn. „Poprawa skuteczności działań w poszukiwaniu osób zaginionych na pograniczu polsko-czeskim”-"Zlepšení efektivity činností při pátrání po pohřešovaných osobách v polsko-českém příhraničí".

Projekt na łączną kwotę 23.340,00 euro  tym dofinansowanie ze środków EFRR 19.839,00 euro oraz z budżetu państwa 3.501,00 euro.

Głównym celem projektu jest poprawa sprawności współdziałania i współpracy Policji polsko-czeskiej oraz podniesienie skuteczności reagowania służb na zdarzenia dot. odnajdywania osób zaginionych na pograniczu. Zakłada całościowe podejście do zagadnienia związanego ze wzrostem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza. Wspólne polsko-czeskie ćwiczenia pozwolą na opracowanie wspólnych metod dot. szybkich i skoordynowanych działań podczas poszukiwań osób zaginionych.