Aktualności

Apelujemy o ostrożność na drogach

Data publikacji 01.07.2020

Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność na drogach. Zmrok, deszcz też czy inne utrudnienia atmosferyczne lub związane z infrastrukturą, wymagają szczególnej uwagi, zarówno od pieszych jak i od kierowców. Niestety, wczoraj, tuż przed północą, na przejściu dla pieszych w Izbicku, doszło do śmiertelnego potrącenia 18-letniej dziewczyny. Piesza, w chwili gdy została uderzona przez samochód, znajdowała się na oznakowanym przejściu

Piesi są nazywani niechronionymi  uczestnikami ruchu drogowego. Powinni o tym pamiętać zarówno  kierujący jak i sami piesi. W przeciwieństwie do kierujących samochodami, piesi nie są osłonięci karoserią pojazdu, nie mogą też liczyć na działanie poduszek powietrznych czy też pasów bezpieczeństwa.

Pieszy, co do zasady, poruszając się po jezdni ma obowiązek ustępowania miejsca najeżdżającemu pojazdowi. Natomiast przejście dla pieszych jest miejscem szczególnym, powinno być dla pieszych swoistym azylem bezpieczeństwa. Tutaj pierwszeństwo ma osoba znajdująca się właśnie na nim. Niestety w dalszym ciągu zdarzają się wypadki na przejściach dla pieszych. Wczoraj, w miejscowości Izbicko, 19-letni kierowca audi  śmiertelnie potracił pieszą znajdują się na przejściu dla pieszych. Policjanci po raz kolejny apelują zarówno do kierowców, jak i do pieszych o ostrożność i rozwagę.

Kierowcy muszą pamiętać, że to najczęściej od nich zależy, czy na drodze wydarzy się tragedia. Roztargnienie, skupienie na czymś innym, niż prowadzenie pojazdu, nanszalancja lub brawura często niosą fatalne skutki. Przypominamy, że w przypadku zderzenia z pieszym, ten ma niewielkie szanse.

Wszytskim pieszym przypominamy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nawet jeśli przepisy ruchu drogowego dają im pierwszeństwo, warto zachować zasadę ograniczonego zaufania. Poniżej kilka obowiązkowych norm, które dla własnego bezpieczeństwa należy stosować:

Należy pamiętać, że pieszy jest równoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, podobnie jak kierujący pojazdem, a więc korzysta nie tylko z określonych praw, ale również spoczywają na nim pewne obowiązki.

Warto pamiętać, że pieszy to nie tylko osoba znajdująca się poza pojazdem i nie wykonująca na niej robót, ale również osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny , inwalidzki, poruszająca się w wózku inwalidzkim jak też osoba w wieku do 1o lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Tym samym dla zapewnienia maksymalnej ochrony należy przestrzegać pewnych zasad:

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

4. Pieszy powinien przechodzić przez jezdnię co do zasady w miejscach do tego wyznaczonych tj. na przejściach dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest zobowiązany skorzystać z niego. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.

5. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

6. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

7. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

8. Zamierzając przejść na drugą stronę jezdni (w tym również na przejściu dla pieszych), zanim wejdziesz stosuj się do sprawdzonej zasady:

 • spójrz w lewo,
 • spójrz w prawo,
 • ponownie spójrz w lewo,
 • gdy upewniłeś się że droga jest wolna, zacznij przechodzić
 • podczas przechodzenia kontroluj sytuację, czy nie nadjeżdża pojazd
 • przechodź jezdnię równym krokiem prostopadle najkrótszą drogą
   

9. Jeżeli przejście dla pieszych wyposażone jest w sygnalizację świetlną, tylko zielony sygnał uprawnia Cię do przejścia przez jezdnię, gdy światło zielone pulsuje, oznacza to, że zaraz pojawi się światło czerwone i należy szybko opuścić przejście. Gdy świeci się sygnał czerwony, nie wolno wchodzić na przejście.

Sygnał świetlny jest często wyposażony w sygnał dźwiękowy dla osób niedowidzących i niewidomych.

Jednocześnie pamiętaj, że zabrania się:

 • wchodzenia na jezdnię:

- bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

- spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię;
 • chodzenia po torowisku;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
   

Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w z winy pieszego jest:

 • wejście bezpośrednio przed jadący pojazd,
 • wejście przy czerwonym świetle,
 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.
   

Podsumowując

 • Należy przede wszystkim korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych, gdyż miejsca te zapewniają pieszym bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
 • Nie wchodzimy z „marszu”, zawsze należy się upewnić czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nawet na przejściach dla pieszych
 • Oceńmy właściwie prędkość nadjeżdżającego pojazdu i odległość w jakiej się od nas znajduje
 • STÓJ na czerwonym, IDŹ tylko na zielonym,

Nie ryzykuj ! - pieszy w kontakcie z pojazdem jest z góry na straconej pozycji.

Powrót na górę strony