Rozmawialiśmy z uczniami i ich rodzicami o bezpieczeństwie - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Rozmawialiśmy z uczniami i ich rodzicami o bezpieczeństwie

Data publikacji 27.11.2019

Prudniccy policjanci oraz funkcjonariusz straży więziennej przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą szkolną i ich rodzicami. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. zagrożeń związanych z niebezpiecznymi treściami zamieszczanymi w Internecie, mowie nienawiści czy zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających. Rozmowy odbyły się w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP IV”.

Podczas spotkań z uczniami, policjanci  przedstawili obowiązujące procedury dot. naruszenia norm prawnych i popełnianych czynów karalnych przez osoby nieletnie. Uczniowie dowiedzieli się, kogo uznaje się za osobę nieletnią, poznali pojęcie czynu karalnego oraz demoralizacji. Funkcjonariusz Aresztu Śledczego podczas spotkań przekazał wiedzę penitencjarną i resocjalizacyjną. Przestrzegał przed konsekwencjami bezprawnych zachowań oraz nieprzestrzegania norm prawnych i społecznych.

Omawiając tematykę uzależnień, wskazano negatywne skutki picia alkoholu i używania środków odurzających przez młodzież, ich zgubny wpływ na organizm młodego człowieka oraz działanie i skutki, jakie mogą wywołać w sferze psychofizycznej. Scharakteryzowano czynniki sprzyjające uzależnieniom. Spotkania dotyczyły także zagadnień cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, w tym: niewłaściwego korzystania z Internetu, zagrożeń płynących z Sieci oraz sposobów ich rozpoznawania. Podniesiono kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich, ze szczególnym zaakcentowaniem najczęściej popełnianych przestępstw internetowych.

Poruszony został również temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, podstawowe znaki drogowe, wyposażenie roweru oraz uprawnienia i obowiązki rowerzystów. Podkreślano zasadność i obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Omówiono główne przyczyny wypadków drogowych oraz ich konsekwencje karne w odniesieniu do osób, które prowadzą pojazd będąc pod wpływem środków psychoaktywnych, czy korzystają z telefonów komórkowych.

Podczas spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z rodzicami uczniów, funkcjonariusze omówili płynące z Internetu zagrożenia. Poruszyli tematykę związaną zwłaszcza ze zjawiskiem cyberprzemocy i cyberprzestępczości oraz tematykę najczęściej popełnianych przestępstw internetowych. Zaprezentowali sposoby przeciwdziałania zagrożeniom i zabezpieczenia komputera.

W dalszej części spotkania, policjanci rozmawiali z rodzicami nt. profilaktyki narkotykowej, prezentując walizkę narkotykową z jej wyposażeniem. Ukazali konsekwencje prawne związane m.in. z posiadaniem i sprzedażą środków odurzających. Wskazano instytucje pomocowe udzielające wsparcia dla rodzin z problemem narkomanii.

Szkolenia odbywały się w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP IV”, dofinansowanego ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

  • policjanci rozmawiają z uczniami i ich rodzicami o bezpieczeństwie
  • policjanci rozmawiają z uczniami i ich rodzicami o bezpieczeństwie
  • policjanci rozmawiają z uczniami i ich rodzicami o bezpieczeństwie
  • policjanci rozmawiają z uczniami i ich rodzicami o bezpieczeństwie
  • policjanci rozmawiają z uczniami i ich rodzicami o bezpieczeństwie
  • partnerzy spotkań