Odprawa zuchów przed obozem harcerskim - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Odprawa zuchów przed obozem harcerskim

Data publikacji 28.06.2018

Jak co roku nad bezpieczeństwem dzieci jadących na kolonie czuwają policjanci. Funkcjonariusze skrupulatnie sprawdzają pojazdy, którymi dzieci jadą na wakacje. Uświadamiają najmłodszym i młodzieży jak unikać zagrożeń , które mogą pojawić się w trakcie wakacyjnego wypoczynku.

Zuchy z Olesna przed wyjazdem na obóz harcerski ( do Kuźnicy Brzeźnickiej - ZHP Ruda ŚL.)   wysłuchały prelekcji, podczas której policjant omówił najważniejsze zasady bezpieczeństwa w trakcie letniego wypoczynku. Działania te prowadzone są przez policjantów w całym kraju zgodnie z akcą " Bezpieczne Wakacje 2018" oraz " Kręci mnie bezpieczeństwo .. nad wodą ".

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji jest dla policjantów sprawą priorytetową. W trakcie wakacji szczególną kontrolą zostaną objęte te miejsca, w których zabawy mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, np. okolice zbiorników wodnych,biwaków i obozów harcerskich. Policjanci będą także nadzorowali punkty sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży ich osobom niepełnoletnim.

Wakacje to także czas wzmożonej pracy funkcjonariuszy ruchu drogowego. Podobnie jak w latach ubiegłych podejmą działania związane z zapewnieniem bezpiecznej podróży w trakcie wyjazdów na obozy i kolonie. Policjanci zwracać będą szczególną uwagę na sposób przewożenia dzieci, trzeźwość kierowców oraz stan techniczny autokarów.

 

Pamiętajmy!

Policjantów o skontrolowanie przewoźnika, przewożącego nasze pociechy na wakacje , mogą poprosić opiekunowie, rodzice czy organizatorzy wyjazdu. Funkcjonariusze po otrzymaniu zgłoszenia zawierającego miejsce, datę i godzinę odjazdu autokaru, sprawdzą kierowcę i jego pojazd by wykluczyć jakiekolwiek nieprawidłowości.

Opiekunowie oraz organizatorzy wycieczek, którzy chcieliby, aby autokar był skontrolowany przed podróżą proszeni są o przekazanie informacji o planowanym wyjeździe z co najmniej jednodniowym  wyprzedzeniem do  Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie dzwoniąc pod numer 34/350 44 03  lub 34/350 44 04.

Warto także, żeby opiekunowie przypomnieli dzieciom o podstawowych zasadach poruszania się po drogach w warunkach złej widoczności . Dzieci muszą mieć świadomość, że piesi o zmroku są przez kierowców słabiej dostrzegani. Tak więc przechodzenie przez ulicę powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego.

Nie zapominajmy o tym, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Warto przypomnieć, że pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego z odległości około 30 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Przed wyjazdem na obóz czy kolonie warto także ustalić z dziećmi zasady postępowania i przypomnieć by:

- wyjeżdżając na zorganizowany wypoczynek nie zabierały z domu wartościowych przedmiotów ani większej gotówki ze względu na ryzyko kradzieży;

- nie rozmawiały z nieznajomymi i nie przyjmowały od nich żadnych słodyczy, napojów etc;

- nie oddalały się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna.

Dzieciom pozostającym w domu przypomnijmy o konieczności zamykania drzwi na klucz i o zakazie wpuszczania do domu osób nieznajomych. Uczulmy, aby nie bawiły się ogniem, prądem i wodą, a korzystając z internetu nie podawały swoich danych, nie wysyłały zdjęć i nie opowiadały nowym znajomym z sieci o zasobności rodziców.

Przestrzegajmy, żeby w czasie zabaw nad wodą korzystać ze strzeżonych zbiorników wodnych. Ważne jest też aby nie przeceniać swoich umiejętności pływackich. Kiedy chcemy skakać do wody powinniśmy za każdym razem sprawdzić jaka jest głębokość zbiornika oraz czy w wodzie nie ma żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Brak wcześniejszego sprawdzenia może prowadzić do kalectwa albo nawet śmierci.

Pamiętajmy też o pozostawieniu dzieciom informacji z telefonami alarmowymi 112 lub (997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 -pogotowie ratunkowe).