Nabór wewnętrzny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. prowadzenia gospodarki materiałami, sprzętem i wyposażeniem kwaterunkowym w Sekcji Kwatermistrzowskiej w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

Ogłoszenie o naborze