Badania lekarskie - Pozwolenia i licencje - Policja Opolska

Pozwolenia i licencje

Badania lekarskie

Data publikacji 08.04.2016

Zmiana przepisów dotycząca badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony fizycznej

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2015 r. pod pozycją 2323 opublikowano ozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Rozporządzenie określa m. in.:

  • zakres i tryb przeprowadzania badań;
  • maksymalne stawki opłat za badania;
  • wzory orzeczenia lekarskiego i psychologicznego;

Zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy i psychologów przed dniem wejścia w życie wskazanego rozporządzenia, tj. przed 31.12.2015 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zachowują swoją ważność do czasu upływu terminów w nich wskazanych.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2323/1

Zmiana przepisów dotycząca badań lekarskich i psychologicznych w sprawach broni

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2015 r. pod pozycją 2210 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Rozporządzenie określa m. in. wzory:

- orzeczenia lekarskiego i psychologicznego;

- karty badania lekarskiego;

- zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych

- pieczęci używanych przez lekarza lub psychologa upoważnionego.

Zgodnie z § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy i psychologów przed dniem wejścia w życie wskazanego rozporządzenia, tj. przed 29.12.2015 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, zachowują swoją ważność.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2210/1

 

Lista psychologów upoważnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się o broń oraz dla kwalifikowanych pracowników ochrony

 

Lista lekarzy upoważnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się o broń oraz dla kwalifikowanych pracowników ochrony

 

 

Praca w Policji