Wydział Postępowań Administracyjnych - Wydziały - Policja Opolska

Wydział Postępowań Administracyjnych

 Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu

Naczelnik - podinsp. Grzegorz Kubicki

e-mail : wpa@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 47 861 23 76, faks 77 422  23 69

W trosce o zdrowie interesantów i pracowników Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz realizując § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) z dniem 26 maja 2020 r. wprowadzona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału, w następujących sprawach:

 1. Sekretariat tel. - 47 861 2376;

 2. Pozwolenia na broń tel. - 47 861 2377 (m.Opole, powiaty opolski, głubczycki), 47 861 2662 (powiaty nyski, oleski, krapkowicki, kędzierzyński, prudnicki), 47 861 2378 (powiaty strzelecki, kluczborski, brzeski, namysłowski);

 3. Pracownicy ochrony / dopuszczenia do posiadania broni tel. - 47 861 2664 (m.Opole i powiaty namysłowski, strzelecki), 47 861 2366 (powiaty opolski, brzeski, kluczborski, prudnicki), 47 861 2667 (powiaty nyski, oleski, głubczycki, krapkowicki, kędzierzyński);

 4. Podmioty gospodarcze tel. 47 861 2363 lub 47 861 2374.

Aktualne godziny przyjęć: poniedziałek (9:00-15:00), wtorek (8:00-15:00), czwartek (8:00-15:00), piątek (8:00-15:00), środa – dzień bez stron.

Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności należy korzystać ze zdalnej formy, tj. poprzez:

a) elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP – 773avp0thz/SkrytkaESP;

b) e-mail: wpa@op.policja.gov.pl;

c) przesłać pocztą na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, 45-086 Opole ul. Korfantego 2;

d) pozostawić w skrzynce przy wejściu do budynku Wydziału.

 

Wszelkie opłaty powinny być wnoszone na konto Urzędu Miasta w Opolu.

 

Poruszanie się po budynku będzie ograniczone i koordynowane przez pracowników Wydziału.

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Interesanci po wejściu do Wydziału obowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym w poczekalni Wydziału i do założenia maseczki.


Jak trafić do Wydziału Postępowań Administracyjnych?

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu mieści się w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20, na wyspie Pasiece.

Ulica Powstańców Śląskich na wysokości naszej siedziby jest jednokierunkową i wjechać na nią można od ulicy Strzelców Bytomskich. Do dyspozycji interesantów jest parking wewnątrz posesji lub bezpośrednio na ulicy Powstańców Śląskich. W przypadku parkowania bezpośrednio na ulicy należy pamiętać o wykupieniu biletu parkingowego gdyż jest to strefa płatnego parkowania.

Organizacja przyjęć interesantów pozwala na załatwienie sprawy praktycznie "od ręki" w dni pracujące - poniedziałki od 9.00 do 17.00 i od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 (w środy nieczynne) - o ile składane dokumenty są prawidłowo wypełnione i opłacone, a nie jest wymagane postępowanie wyjaśniające w sprawie.

Jeżeli jednak zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek za pośrednictwem poczty uprzejmie prosimy o jej adresowanie na ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, gdyż tam ma siedzibę organ Policji - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu.

 

Metodyka uzgadniania planów ochrony

Na stronie internetowej Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dostępna jest znowelizowana „Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie”.

Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

 

PUNKTY, W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE UIŚCIĆ OPŁATĘ SKARBOWĄ

Opłatę skarbową kierowaną do Urzędu Miasta w Opolu bezpłatnie można uiścić w kasie:


- Urzędu Miasta w Opolu (szczegóły poniżej),

- Urzędzie Pocztowym Opole 1 przy ul. Krakowskiej 46 (przy dworcu kolejowym Opole Główne), w okienku nr 7,

- Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Piastowskiej 14,

- Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu przy ul. Rejtana 3b,

- Drugim Urzędzie Skarbowym w Opolu przy ul. Cementowej 6,

- Izbie Celnej w Opolu przy ul. Szpitalnej 3b-5-7,

- Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1-go Maja 29,

- Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu przy ul. Piastowskiej 14,

- Banku Pekao S.A. II oddział w Opolu przy ul. Damrota 2.

GODZINY PRACY KAS W URZĘDZIE MIASTA OPOLA;

RYNEK RATUSZ

 • Poniedziałek -  8.00 - 14.30
 • Wtorek - 8.00 - 14.30
 • Środa - 8.00 - 14.30
 • Czwartek - 8.00 - 14.30
 • Piątek - 8.00 - 14.30

 PL. WOLNOŚCI 7/8

 • Poniedziałek - 8.00 - 14.30
 • Wtorek - 8.00 - 14.30
 • Środa - 8.00 - 14.30
 • Czwartek - 8.00 - 17.30
 • Piątek - 8.00 - 17.30

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 077 422 26 62, 077 422 26 63, 077 422 23 77, 077 422 23 78.

 

Praca w Policji