WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA - Wydziały - Policja Opolska

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA

 naczelnik: Karolina Bejnarowicz

e-mail : zaopatrzenie@opolska.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 77 422 25 02 faks 77 422 25 04

 

 

Formularze dotyczące załatwiania spraw mieszkaniowych przez funkcjonariuszy

1. wniosek o przydział lokalu mieszkalnego,
2a. wniosek o zrzeczenie się prawa dysponowania lokalem mieszkalnym,
2b. oświadczenia (dokumenty 2a i 2b stanowią integralną całość)

pobierz formularze

Regulamin korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu

 

Pliki do pobrania