Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą - Wydziały - Policja Opolska

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

 Naczelnik  Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu

Naczelnik - kom. Janusz Kaczor

Zastępca Naczelnika - podinsp. Jarosław Grajcar

e-mail :pg@op.policja.gov.pl

 Sekretariat : tel. 47 861 22 62, faks 77 422 22 64

Praca w Policji