WYDZIAŁ D/W Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ - Wydziały - Policja Opolska

WYDZIAŁ D/W Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

WYDZIAŁ D/W Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 Naczelnik : podinsp. Grzegorz Budnik

Z-ca naczelnika kom. Janusz Kaczor

e-mail :pg@opolska.policja.gov.pl

 Sekretariat : tel. 77 422 22 62 faks 77 422 22 64