Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI POLSKO-CZESKIEGO PROJEKTU

Z dniem 1 stycznia 2019 roku rozpoczął się projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” na łączną kwotę 3 064 440,62 Euro.

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2021, w partnerstwie:

po stronie polskiej:

- KWP w Katowicach,

- KWP we Wrocławiu

oraz po stronie czeskiej:

- KWP w Libercu

- KWP w Ołomuńcu

- KWP w Pardubicach

- KWP w Ostravie

- KWP w Hradec Kralove oraz

- Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Projekt zakłada dwa podstawowe cele:

- opracowanie wspólnej sieci komunikacyjnej na obszarze wsparcia oraz

- pogłębienie współpracy z opinią publiczną poprzez działania prewencyjne i poradnię on-line.

Wspólna sieć komunikacyjna połączy uniwersytet ze wszystkimi regionalnymi i lokalnymi siłami policyjnymi zajmującymi się cyberprzestępczością. Wykorzystanie sieci komunikacyjnej stanie się okazją do powstania systemowej współpracy i umożliwi szybkie przekazywanie danych i informacji poza granice państwa. Zostaną wykorzystane już istniejące wspólne czesko-polskie policyjne punkty kontaktowe w Kudowie-Słone i Chotěbuzi, a jednocześnie powstaną bezpośrednie kanały komunikacji pomiędzy konkretnymi osobami zajmującymi się przypadkami cyberataków.

Tworząc wspólną sieć i łącząc mocne strony wszystkich partnerów, cyberprzestępczość będzie rozwiązywana skuteczniej i bardziej wszechstronnie. Oznacza to nie tylko zwiększanie skuteczności w walce z przestępczością, ale także zmniejszanie liczby ofiar. Do tego przyczyni się również duża liczba działań profilaktycznych przeprowadzanych w szkołach w całym pograniczu i rozszerzenie poradni on-line. W ramach działań profilaktycznych w szkołach i w czasie innych imprez plenerowych, podejmowana będzie ścisła współpraca z ogółem społeczeństwa, która w znacznej mierze przyczyni się do zidentyfikowania problemów mieszkańców związanych z cyberprzestępczością.

Planuje się zakup wysokospecjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania, organizację specjalistycznych szkoleń dla funkcjonariuszy, szereg działań profilaktycznych na pograniczu, utworzenie wspólnej sieci komunikacyjnej oraz poradni on-line – oferującej bezpłatną natychmiastową pomoc w rozwiązywaniu problemów ofiar cyberprzestępczości.