Poprawa skuteczności działań w poszukiwaniu osób zaginionych na pograniczu polsko-czeskim

Spotkanie robocze

W ramach mikroprojektu pn. „Poprawa skuteczności działań w poszukiwaniu osób zaginionych na pograniczu polsko-czeskim”- "Zlepšení efektivity činností při pátrání po pohřešovaných osobách v polsko-českém příhraničí odbyło się spotkanie robocze zespołu zarządzającego projektem.

W dniu 23.09.2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się spotkanie robocze, w którym  wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy Policji. Podczas spotkania podsumowano m. in. dotychczasową realizację transgranicznego projektu oraz zaplanowano kolejne jego etapy. Omówiono także realizację pierwszych wspólnych  polsko-czeskich ćwiczeń zgrywających w terenie. Opracowano dwujęzyczną ulotkę profilaktyczną dla mieszkańców i turystów pogranicza z numerami alarmowymi i podstawowymi informacjami jak zachować się w przypadku zaginięcia bliskiej osoby, która rozdystrybuowana będzie podczas kampanii społecznej na terenie całego województwa.

 

Praca w Policji