ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ 62 SZTUK FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH: - Drugstop - Policja Opolska

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ 62 SZTUK FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH:

Dnia 29.11.2016 r. rozstrzygnięto postępowanie na dostawę 62 sztuk filmów profilaktycznych w dwujęzycznej wersji językowej w postaci lektora (język polski i język czeski) skierowanych do dzieci i młodzieży przestrzegających przed sięganiem po produkty zawierające substancje psychoaktywne – dopalacze, o wartości nie przekraczającej wartości granicznej (30 tys. euro) wyłączone ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) realizowane w ramach projektu "Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" o nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-202

Szczegóły w załączniku:

Praca w Policji