UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW NIEZBĘDNYCH DO STWORZENIA 80 SZTUK WALIZEK EDUKACYJNYCH

Informuję, iż unieważniono postępowanie o wartości nie przekraczającej wartości granicznej (30 tys. euro), wyłączone ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), którego przedmiotem jest dostawa artykułów spożywczych, aptecznych i przedmiotów poglądowych oraz opakowań niezbędnych do stworzenia materiałów edukacyjnych- 80 sztuk walizki demonstracyjnej w ramach projektu "Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" o nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

załącznik

Praca w Policji