„Cyberbezpieczny uczeń” w powiatach województwa - Cyberbezpieczny uczeń - Policja Opolska

Cyberbezpieczny uczeń

„Cyberbezpieczny uczeń” w powiatach województwa

Program „Cyberbezpieczny uczeń” dotarł już do powiatu namysłowskiego i krapkowickiego. Z nauczycielami, na temat internetowych zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież, rozmawiał policjant z Sekcji dw. z Cyberprzestępczością z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W realizację programu włączył się także Wojewoda Opolski i Opolski Kurator Oświaty.

Spotkanie w Namysłowie i Krapkowicach to kolejny etap programu, którym objęci są pedagodzy z placówek oświatowych. Policjanci z Sekcji do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, na temat niebezpieczeństw w świecie wirtualnym, rozmawiali z nauczycielami i pedagogami szkół powiatowych.

Nauczyciele mieli możliwość zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności karnej wynikającej z niewłaściwego korzystania z Internetu i posługiwaniu się danymi przy użyciu nośników teleinformatycznych. Odbyła się również dyskusja dotycząca problematyki wychowawczej wynikającej z nieograniczonego dostępu nieletnich do Internetu oraz braku świadomości z zagrożeń w tym temacie wśród rodziców nieletnich uczniów.

Niebezpieczeństwa, na jakie narażone są dzieci i młodzież w Internecie, w znacznej części wynikają z braku podstawowej wiedzy w zakresie obrony przed złośliwym oprogramowaniem, stronami wyłudzającymi dane, czy też celowymi działaniami przestępców. Stąd pomysł stworzenia programu edukacyjnego „Cyberbezpieczny uczeń”, skierowanego do dzieci i młodzieży na Opolszczyźnie.

Jest to program, którego odbiorcami są także nauczyciele i rodzice. Program stworzyli policjanci z Sekcji do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a więc specjaliści, którzy na co dzień tropią w sieci przestępców. Program będzie realizowany do 2019 rok.

  • Cyberbezpieczny uczeń
  • Cyberbezpieczny uczeń
  • Cyberbezpieczny uczeń
Praca w Policji