Konsultacje społeczne - Mapy Zagrożeń - Policja Opolska

Konsultacje społeczne - Mapy Zagrożeń

Konsultacje społeczne - Mapy Zagrożeń

Na Opolszczyźnie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące „Założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce". „Mapy” to istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie z samorządami, instytucjami, a przede wszystkim lokalną społecznością.

Przy tworzeniu map brane są pod uwagę między innymi informacje z badań opinii społecznej, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb i inspekcji. Ich stworzenie pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z założenia, „mapy zagrożeń" mają być narzędziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Pomogą też lepiej zarządzać siłami i środkami policyjnymi.

Wnioski z konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne na Opolszczyźnie:

- Brzeg

- Głubczyce

- Kędzierzyn - Koźle

- Kluczbork

- Krapkowice

- Namysłów

- Nysa

- Olesno

- Opole

- Prudnik

- Strzelce Opolskie