Narada roczna brzeskich policjantów - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Narada roczna brzeskich policjantów

Data publikacji 09.02.2018

Kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Brzegu podsumowała całoroczną pracę funkcjonariuszy. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta oraz zaproszeni goście, a wśród nich Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Pan Jan Golonka i Burmistrz Brzegu Pan Jerzy Wrębiak. Włodarze regionu podziękowali za rok dobrej pracy policjantów i wzorowo układającą się współpracę.

Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Dychus rozpoczął naradę roczną brzeskich funkcjonariuszy. Przywitał zaproszonych gości i podsumował ubiegły rok. Podziękował samorządom za owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa, oraz wsparcie finansowe w zakupie radiowozów i sprzętu biurowego dla funkcjonariuszy. Podkreślił również, jak trafną inwestycją był zakupiony przez Burmistrza Brzegu Pan Jerzego Wrębiaka alkomat stacjonarny, z którego można korzystać w brzeskiej komendzie. Na urządzeniu, w ciągu 9 miesięcy wykonanych zostało ponda 1000 badań trzeźwości. Przede wszystkim jednak podziękował brzeskim policjantom za cały rok ciężkiej i wymagającej służby.

Asp. szt. Dariusz Rosiński podsumował rok na brzeskich drogach. Podkreśli, że w naszym powiecie było mniej niż w 2016 r. wypadków – zwłaszcza tych z ofiarami śmiertelnymi. Wskazał, również nowe rozwiązania na drogach powiatu, które dla poprawy bezpieczeństwa zostały zrealizowane dzięki wnioskom brzeskim policjantów. To m.in. to światła LED nad przejściami dla pieszych na ul. Jana Pawła, których zainstalowanie sfinansował Burmistrz Brzegu.

Naczelnik Wydziały Prewencji podkom. Michał Roman wskazał najważniejsze programy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowane w powiecie. To Dzielnicowy Bliżej Nas dzięki, któremu dzielnicowi są odciążeni od innych obowiązków służbowych , a to powoduje, że są bliżej społeczeństwa. Podkreślił również role aplikacji Moja Komenda i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której coraz więcej mieszkańców naszego powiatu korzysta.

Naczelnik Wydziału Kryminalnego nadkom. Mateusz Lecko podkreślił, że wskaźnik załatwionych w 2017 r. spraw utrzymany jest na dobrym poziomie, a wykrywalność to ponad 68%. Wskazał również na zatrzymania osób mających związek z przestępczością narkotykową, a także podejrzanych o przestępstwa uciążliwe społecznie czyli kradzieże, włamaniami i zniszczenie mienia.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta podsumował pracę brzeskich funkcjonariuszy, podziękował za poświęcenie i włożony wysiłek w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa. Podziękował również samorządowcom za wsparcie, a także przedstawił inwestycje planowane na bieżący rok. Podkreślił wkład policyjnej pracy w poczucie bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Ostatnie badania wskazują, że blisko 90 % obywateli uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie.


 

  • narada roczna
  • narada roczna
  • narada roczna
  • narada roczna
  • narada roczna
  • narada roczna