Narada roczna w namysłowskiej policji - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Narada roczna w namysłowskiej policji

Data publikacji 31.01.2018

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki osiągnięte przez namysłowskich policjantów w 2017 roku. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, przedstawiciele władz samorządowych oraz kadra kierownicza namysłowskiej Policji.

Naradę otworzył Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie nadkom. Andrzej Ostrycharczyk, który podsumował stan bezpieczeństwa i wyniki pracy namysłowskich policjantów w roku 2017. Przedstawił wyniki pionu prewencji i wydziału kryminalnego. Na wielu płaszczyznach namysłowska policja odnotowała wyraźną poprawę.

Spadek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do 2 osób w porównaniu do 2016 roku (6 ofiar) to niewątpliwie zasługa namysłowskiej drogówki i jej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Duża wykrywalność przestępstw i większa liczba zatrzymanych sprawców kradzieży z włamaniem i rozbojów pozwoliła na uplasowanie się Namysłowa w czołówce jednostek Opolszczyzny. Podobnie jak przy sprawach o charakterze narkotykowym, wykrycie tego typu przestępstw to w głównej mierze efekt pracy namysłowskich kryminalnych. Wszystkim policjantom komendant podziękował za pracę i profesjonalizm w podejmowaniu obowiązków służbowych w 2017 roku.

Do podziękowań dołączył się Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta. Przedstawiając wyniki garnizonu opolskiego podkreślił, że dzięki pracy między innymi namysłowskich policjantów, Opolszczyzna jest jednym z najbezpieczniejszych województw w kraju.

Za wysokie poczucie bezpieczeństwa podziękowali również obecni na spotkaniu samorządowcy. Jednocześnie zadeklarowali chęć współpracy na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa i walki z przestępcami.