Razem przeciwko przemocy - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Razem przeciwko przemocy

Data publikacji 05.12.2017

Jak wspólnie przeciwdziałać przemocy w rodzinie? Jaka jest w tym rola dzielnicowych? To tylko niektóre z tematów spotkania, w którym uczestniczyli namysłowscy policjanci wraz z pedagogami szkolnymi, pracownikami oświaty oraz przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej. Na nim to wspólnie omówiono model współpracy pomiędzy instytucjami, aby walka z przemocą w rodzinie była jeszcze efektywniejsza.

Głównym celem takich spotkań jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. To ważne w starzejącym się społeczeństwie. Zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie jest istotne zarówno dla jej ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami.

Podczas zajęć specjaliści omówili między innymi psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie, problematykę związaną ze sprawcą przemocy, przemoc wobec dzieci i seniorów, ideę pracy interdyscyplinarnej, nowe uregulowania prawne dotyczące przemocy oraz procedurę Niebieskiej Karty.

Pogłębianie wiedzy z zakresu negatywnych skutków i konsekwencji prawnych zjawiska przemocy w rodzinie pomaga rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy. Ważną rolę w tym aspekcie odgrywają dzielnicowi. To oni prowadzą rozpoznanie środowiskowe i wspólnie z pracownikami ośrodków pomocy społecznej odwiedzają rodziny, w których dzieje się źle.

Policjanci przypomnieli także o aplikacjach internetowych Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i Moja Komenda.