Inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak" - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak"

Data publikacji 06.10.2017

W Strzelcach Opolskich odbyła się inauguracja książeczki pn. "Bezpieczny Przedszkolak". 10 000 egzemplarzy tej publikacji trafi do przedszkoli w naszym województwie. Imprezę połączono z finałem konkursu plastycznego, skierowanego do wszystkich przedszkolaków z Opolszczyzny. Organizatorem konkursu był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

5 października, w Publicznej Szkole Podstawowej w Jemielnicy, odbyła się uroczysta inauguracja kolejnej już edycji książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”. Na uroczystości podsumowano także wojewódzki konkurs plastyczny, którego laureatem zostali podopieczni Publicznego Przedszkola w Jemielnicy. Spośród prac plastycznych nadesłanych przez przedszkola z województwa opolskiego wybrano najlepszą, która trafiła na okładkę książeczki "Bezpieczny Przedszkolak".

Podczas imprezy dzieci uczestniczyły w występach artystycznych, śpiewały piosenki i recytowały wierszyki poświęcone bezpieczeństwu w ruch drogowym.

W inauguracji udział wzięli między innymi:, Edward Kinder - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, Robert Gwóźdź - przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty, Marcin Wycisło - Wójt Gminy Jemielnica, Bartosz Wajman - Sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nadkomisarz Hubert Adamek - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, podinspektor Witold Apolinarski - Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, podkomisarz Jacek Zalejski - Komendant Komisariatu Policji w Zawadzkiem, Marcin Kosmala - Dyrektor Fundacji Pro-Lege w Opolu oraz przedstawiciele władz gminnych, szkół i przedszkoli z terenu powiatu.

Książeczka „Bezpieczny Przedszkolak” w nakładzie 10 000 egzemplarzy sfinansowana została przez Opolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Książeczka trafi teraz do wszystkich przedszkoli na terenie województwa opolskiego.

  • Inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak" #1
  • Inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak" #2
  • Inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak" #3
  • Inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak" #4
  • Inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak" #5
  • Inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak"
Praca w Policji