Święto Policji Republiki Czeskiej - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji Republiki Czeskiej

Data publikacji 19.06.2017

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jacek Kozłowski wziął udział w obchodach święta Policji Republiki Czeskiej. Uroczystość odbyła się w Teatrze na Šantowce. Szef ołomunieckiego garnizonu płk. Tomasz Landsfeld odznaczył medalami w uznaniu za wieloletnią współpracę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jarosław Kaletę oraz podinsp. Macieja Światłowicza z Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej.

W piątek, 16 czerwca 2017 roku w Ołomuńcu, odbyły się wojewódzkie obchody święta Policji Republiki Czeskiej. W uroczystości brała udział delegacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – nadkom. Jackiem Kozłowskim. Towarzyszyli mu kom. Hubert Adamek – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Opolu oraz podinsp. Maciej Światłowicz z Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu.

Na scenie Teatru na Šantovce policjanci ołomunieckiego garnizonu odebrali nagrody i odznaczenia za długoletnią służbę, osiągnięte wyniki w pracy oraz krzewienie dobrego imienia swojej jednostki. Wśród nagrodzonych znaleźli się także Komendant Wojewódzki Policji w Opolu – insp. Jarosław Kaleta (w jego imieniu odznaczenie odebrał nadkom. Jacek Kozłowski) oraz podinsp. Maciej Światłowicz. Polscy policjanci odebrali z rąk płk. Tomasza Landsfelda medale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ołomuńcu w uznaniu wieloletniej współpracy międzynarodowej z jednostkami Policji Republiki Czeskiej województwa ołomunieckiego.

  • Święto Policji Republiki Czeskiej #1
  • Święto Policji Republiki Czeskiej #2
  • Święto Policji Republiki Czeskiej #3
  • Święto Policji Republiki Czeskiej #4
  • Święto Policji Republiki Czeskiej #5
  • Święto Policji Republiki Czeskiej #6
  • Święto Policji Republiki Czeskiej #7
  • Święto Policji Republiki Czeskiej #8
  • Święto Policji Republiki Czeskiej #9
Praca w Policji