Debata społeczna – „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Debata społeczna – „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

Data publikacji 17.05.2017

Jak ograniczyć występowanie przestępstw i zagrożeń – o tym rozmawiali funkcjonariusze Policji, przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, lokalne media oraz mieszkańcy powiatu namysłowskiego. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbyła się debata społeczna po hasłem: „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW!”.

12-go maja, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie policjanci zorganizowali debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu.  

Głównym jej tematem była prezentacja i sposób działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Naczelnik Prewencji i Ruchu Drogowego mł. asp. Grzegorz Horwat opowiedział mieszkańcom  w jaki sposób i w jakich okolicznościach korzystać z mapy zagrożeń. Naczelnik omówił także aktualny stan bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w ruchu drogowym oraz podejmowane czynności zmierzające do przeciwdziałania i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom występującym na terenie powiatu namysłowskiego.

Następnie głos w dyskusji zabrał Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. sztab. Waldemar Stolarz, który omówił rejony dzielnicowych oraz zadania priorytetowe w poszczególnych rejonach, współpracę z instytucjami oraz aplikację „Moja Komenda”.

Ofertę działań profilaktycznych aktualnie realizowanych przez Policję w Namysłowie, omówiła asystent ds. profilaktyki i patologii st. asp. Katarzyna Ulbrych. Policjantka  przedstawiła współpracę z placówkami oświatowymi z terenu powiatu oraz przedstawiła aktualne zagrożenia i sposoby ich zwalczania.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny z mieszkańcami Namysłowa i zaproszonymi gośćmi, podczas których omówiono wypracowanie wspólnych metod działania oraz przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń, zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu namysłowskiego.

Od mieszkańców Namysłowa policjanci usłyszeli także podziękowania za zaangażowanie w zapewnieniu im bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

  • policjanci prowadzą debatę społeczną
  • policjanci prowadzą debatę społeczną
  • policjanci prowadzą debatę społeczną
  • policjanci prowadzą debatę społeczną
  • policjanci prowadzą debatę społeczną
Praca w Policji