Ma dziewczyna oko! - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ma dziewczyna oko!

Data publikacji 07.04.2017

St. post. Agata Oleniacz niejednego twardziela wprawiłaby w zakłopotanie. Policjantka z wyróżnieniem ukończyła właśnie szkolenie specjalistyczne dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. Teraz jako jedyna funkcjonariuszka w naszym województwie, będzie uczyła swoich kolegów jak między innymi nie zrywać strzałów i bezpiecznie obchodzić się z bronią. Już prowadzi swoje pierwsze zajęcia.

31 marca, w Szkole Policji w Katowicach zakończył się miesięczny, specjalistyczny kurs dla instruktorów strzelań policyjnych. Celem jego było wyselekcjonowanie i przygotowanie policjantów do pełnienia funkcji instruktorów strzelań policyjnych. To wiąże się z późniejszym prowadzeniem szkoleń doskonalących dotyczących bezpiecznego użytkowania broni. Jego częścią było także zdobycie kwalifikacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, niezbędnej do bycia instruktorem.

Po zdaniu trudnych egzaminów wstępnych, na szkolenie specjalistyczne, jako jedna z 13 funkcjonariuszy Policji z całego kraju, zakwalifikowana została st. post. Agata Oleniacz z krapkowickiej Policji.

Nasza policjantka szkolenie specjalistyczne ukończyła z wyróżnieniem. Teraz jest jedyną w województwie opolskim i jedna z nielicznych w kraju, instruktorką wyszkolenia strzeleckiego.

  • st. post. Agata Oleniacz
  • st. post. Agata Oleniacz
  • st. post. Agata Oleniacz
  • st. post. Agata Oleniacz
  • st. post. Agata Oleniacz
  • st. post. Agata Oleniacz
Praca w Policji