Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Razem dla bezpieczeństwa” - kolejny wspólny projekt prudnickich policjantów i starostwa powiatowego w Prudniku

Data publikacji 09.11.2016

„Razem dla bezpieczeństwa” to kolejny projekt, który został przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku. Wartość projektu to 90 000 zł. W ramach pozyskanych środków zrealizowanych zostanie wiele ciekawych działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

„Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych powiatu prudnickiego”  to kolejny projekt, który został przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku. Projekt ten znalazł się na liście trzech projektów zarekomendowanych z naszego województwa do postępowania konkursowego na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wyniku oceny na szczeblu centralnym projekt uzyskał piąte miejsce wśród projektów złożonych w obszarze przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzież.

Wartość projektu to 90 000 zł, w tym wartość dofinansowania z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” to 75 000 zł, wkład Powiatu 15.000 zł. W ramach pozyskanych środków zrealizowanych zostanie wiele ciekawych działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych,  m. in.:

 -  bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych takich jak szkolenia z samoobrony dla dziewcząt i uczniów klas mundurowych, zajęcia w zakresie strzelectwa obronno-sportowego, zajęcia sportowe, artystyczne, naukowe,

 - konkurs dla uczniów na spot filmowy „Moda na życie bez uzależnień”,

 - szkolenia profilaktyczno-edukacyjne przeprowadzone przez policjantów w zakresie m. in. odpowiedzialności karnej nieletnich, uzależnień od środków psychoaktywnych, cyberprzemocy i cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

 - konferencja metodyczna „Razem bezpieczniej – przeciwdziałanie patologiom społecznym”,

 - konferencja dla seniorów „NIE-Bezpieczna jesień życia”,

 - kursy dla policjantów w zakresie doskonalenia technik i taktyk interwencji oraz doskonalenia technik jazdy samochodem na płycie poślizgowej,

 -  montaż 5 defibrylatorów wraz z szafkami w miejscach publicznych połączony ze szkoleniami umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz obsługą  defibrylatora AED ,

 - instalacja monitoringu w szkołach.

Praca w Policji