Inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak” - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”

Data publikacji 06.10.2016

W Strzelcach Opolskich odbyła się wojewódzka inauguracja książeczki pn."Bezpieczny Przedszkolak". Imprezę połączono z finałem konkursu plastycznego, skierowanego do wszystkich przedszkolaków z Opolszczyzny. Organizatorem konkursu był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

5 października, w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta inauguracja kolejnej już edycji książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”. Podczas uroczystości podsumowano wojewódzki konkurs plastyczny, którego laureatem zostało Publiczne Przedszkole w Osieku. Spośród 262 prac plastycznych nadesłanych przez przedszkola z województwa opolskiego wybrano najlepszą, która trafiła na okładkę książeczki "Bezpieczny Przedszkolak".

Podczas imprezy dzieci uczestniczyły w występach artystycznych, śpiewały piosenki i recytowały wierszyki poświęcone bezpieczeństwu w ruch drogowym.

W inauguracji udział wzięli między innymi: Izabela Damboń-Kandziora – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Alicja Ościłowska – Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Edward Kinder – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, Romuald Florczak - przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty, Wicestarosta – Janusz Żyłka, Tadeusz Goc – Burmistrz Strzelec Opolskich, nadkom. Iwona Żurawska- p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Marcin Kosmala - Dyrektor Fundacji Pro-Lege w Opolu, nadkom. Arkadiusz Chętnicki – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich, przedstawiciele władz gminnych, szkół i przedszkoli z terenu gminy.

Książeczka „Bezpieczny Przedszkolak” w nakładzie 10 000 egzemplarzy sfinansowana została przez Opolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Książeczka trafi teraz do wszystkich przedszkoli na terenie województwa opolskiego.

 • zdjęcie z inauguracji
 • zdjęcie z inauguracji
 • zdjęcie z inauguracji
 • zdjęcie z inauguracji
 • zdjęcie z inauguracji
 • zdjęcie z inauguracji
 • zdjęcie z inauguracji
 • zdjęcie z inauguracji
 • zdjęcie z inauguracji
 • zdjęcie z inauguracji
 • zdjęcie z inauguracji
Praca w Policji