Zielona strefa - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Zielona strefa

Data publikacji 15.03.2016

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami. W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do jednostki Policji:

KPP BRZEG

KPP GŁUBCZYCE

KPP KĘDZIERZYN-KOŹLE

KPP KLUCZBORK

KPP KRAPKOWICE

KPP NAMYSŁÓW

KPP NYSA

KPP OLESNO

KMP OPOLE

KPP PRUDNIK

KPP STRZELCE OPOLSKIE

Kontakt w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Opolu:

- mł. asp. Marek Wołkonowski - Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu - tel. 77 422 22 69,

- nadkom. Krzysztof Rajewski - Wydział Prewencji KWP w Opolu, tel. 77 422 23 67.

Praca w Policji