I Ty możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

I Ty możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo

Data publikacji 29.03.2016

W każdym regionie są miejsca, w których mieszkańcy chcieliby częściej widzieć policyjne patrole. Możliwość bezpośredniego wskazania takich miejsc udostępnia Państwu opolska Policja. Wystarczy wysłać maila na adres patrole@opolska.policja.gov.pl

Opolska policja od zawsze kładzie duży nacisk na działania prewencyjne i zapobieganie przestępczości. Każdego dnia policjanci w trakcie służby otrzymują informacje o potrzebach lokalnych społeczności. Rozwiązują też problemy, z którymi zgłaszają się mieszkańcy regionu. Policjanci nie tylko zatrzymują sprawców przestępstw i wykroczeń, ale też kładą duży nacisk na zapobieganie niepożądanym zachowaniom.

Funkcjonariusze otrzymują sygnały o miejscach, w których mieszkańcy częściej chcieliby widzieć patrole policjantów prewencji i ruchu drogowego. Żeby ułatwić społeczeństwu wskazanie takich miejsc udostępniliśmy adres mailowy patrole@opolska.policja.gov.pl

Każda przekazana przez Państwa informacja zostanie przeanalizowana, a przekazane sugestie uwzględnione podczas planowania służb policjantów. 

Praca w Policji